Wiadomości https://bip3.zetorzeszow.eu Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Tue, 26 Sep 2023 11:10:03 +0200 https://bip.miejscepiastowe.pl/article/klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych-w-zwiazku-z-ustawa-z-dnia-5-stycznia-2011-r-kodeks-wyborczy OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 26.09.2023 R. (GK.6733.1.2023) Tue, 26 Sep 2023 09:19:19 +0200 https://bip.miejscepiastowe.pl/article/obwieszczenie-wojta-gminy-miejsce-piastowe-z-dnia-26092023-r-gk673312023 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 25.09.2023 R. (GK.6220.2.2022) Mon, 25 Sep 2023 15:36:21 +0200 https://bip.miejscepiastowe.pl/article/obwieszczenie-wojta-gminy-miejsce-piastowe-z-dnia-25092023-r-gk622022022 Postanowienie Nr 137/2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych. Fri, 22 Sep 2023 14:04:17 +0200 https://bip.miejscepiastowe.pl/article/postanowienie-nr-1372023-komisarza-wyborczego-w-krosnie-i-z-dnia-22-wrzesnia-2023-r-w-sprawie-powolania-obwodowych-komisji-wyborczych Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami LXXXIV sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe – 27 wrzesień 2023 r. Wed, 20 Sep 2023 15:01:34 +0200 https://bip.miejscepiastowe.pl/article/projekty-uchwal-wraz-z-uzasadnieniami-lxxxiv-sesja-rady-gminy-miejsce-piastowe-27-wrzesien-2023-r OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 20.09.2023 R. (GK.6733.4.2023) Wed, 20 Sep 2023 11:46:25 +0200 https://bip.miejscepiastowe.pl/article/obwieszczenie-wojta-gminy-miejsce-piastowe-z-dnia-20092023-r-gk673342023 Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „MIEJSCE PIASTOWE 1" w gminie Miejsce Piastowe Wed, 20 Sep 2023 11:40:45 +0200 https://bip.miejscepiastowe.pl/article/zmiana-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miejsce-piastowe-1-w-gminie-miejsce-piastowe Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Łężany 2” w gminie Miejsce Piastowe. Wed, 20 Sep 2023 11:33:01 +0200 https://bip.miejscepiastowe.pl/article/uchwalenie-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-lezany-2-w-gminie-miejsce-piastowe Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Miejsce Piastowe w 2023 roku. Wed, 20 Sep 2023 11:32:59 +0200 https://bip.miejscepiastowe.pl/article/informacja-na-temat-rozpatrywanych-petycji-kierowanych-do-wojta-gminy-miejsce-piastowe-w-2023-roku Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ŁĘŻANY 1" w gminie Miejsce Piastowe Wed, 20 Sep 2023 11:28:14 +0200 https://bip.miejscepiastowe.pl/article/zmiana-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-lezany-1-w-gminie-miejsce-piastowe-5 Zbiory danych przestrzennych - rok 2023 Wed, 20 Sep 2023 11:17:33 +0200 https://bip.miejscepiastowe.pl/article/zbiory-danych-przestrzennych-rok-2023 OGŁOSZENIE O PRZETARGU WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 19.09.2023 R. (GK.6840.4.2023). Tue, 19 Sep 2023 11:54:29 +0200 https://bip.miejscepiastowe.pl/article/ogloszenie-o-przetargu-wojta-gminy-miejsce-piastowe-z-dnia-19092023-r-gk684042023 OBWIESZCZENIA KOMISJI OKRĘGOWEJ NR 48 W MIEJSCU PIASTOWYM Z DNIA 13.09.2023 R. Thu, 14 Sep 2023 13:38:01 +0200 https://bip.miejscepiastowe.pl/article/obwieszczenia-komisji-okregowej-nr-48-w-miejscu-piastowym-z-dnia-13092023-r OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 14.09.2023 R. (GK.6220.2.2023) Thu, 14 Sep 2023 12:21:26 +0200 https://bip.miejscepiastowe.pl/article/obwieszczenie-wojta-gminy-miejsce-piastowe-z-dnia-14092023-r-gk622022023 Protokół z LXXXIII sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe, odbytej w dniu 4 września 2023 r., w sali posiedzeń Rady Gminy Miejsce Piastowe im. Franciszka Matusiewicza w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe. Mon, 11 Sep 2023 15:29:59 +0200 https://bip.miejscepiastowe.pl/article/protokol-z-lxxxiii-sesji-rady-gminy-miejsce-piastowe-odbytej-w-dniu-4-wrzesnia-2023-r-w-sali-posiedzen-rady-gminy-miejsce-piastowe-im-franciszka-matusiewicza-w-urzedzie-gminy-miejsce-piastowe OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 11.09.2023 R. (GK.6733.3.2023) Mon, 11 Sep 2023 13:13:46 +0200 https://bip.miejscepiastowe.pl/article/obwieszczenie-wojta-gminy-miejsce-piastowe-z-dnia-11092023-r-gk673332023 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Mon, 11 Sep 2023 08:31:27 +0200 https://bip.miejscepiastowe.pl/article/zawiadomienie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-miejsce-piastowe-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 11.09.2023 R. - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe. Mon, 11 Sep 2023 07:58:31 +0200 https://bip.miejscepiastowe.pl/article/obwieszczenie-wojta-gminy-miejsce-piastowe-z-dnia-11092023-r-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-miejsce-piastowe OBWIESZCZENIE KOMISJI OKRĘGOWEJ NR 48 W MIEJSCU PIASTOWYM Z DNIA 05.09.2023 R. Fri, 08 Sep 2023 11:24:35 +0200 https://bip.miejscepiastowe.pl/article/obwieszczenie-komisji-okregowej-nr-48-w-miejscu-piastowym-z-dnia-05092023-r Projekty uchwał LXXXIII sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe – 4 wrzesień 2023 r. Thu, 31 Aug 2023 14:15:29 +0200 https://bip.miejscepiastowe.pl/article/projekty-uchwal-lxxxiii-sesja-rady-gminy-miejsce-piastowe-4-wrzesien-2023-r Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 15 października 2023 r. Wed, 30 Aug 2023 09:13:35 +0200 https://bip.miejscepiastowe.pl/article/wybory-do-sejmu-i-senatu-rzeczypospolitej-polskiej-zarzadzone-na-dzien-15-pazdziernika-2023-r-31 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 29.08.2023 R. (GK.6220.2.2023). Wed, 30 Aug 2023 07:14:14 +0200 https://bip.miejscepiastowe.pl/article/obwieszczenie-wojta-gminy-miejsce-piastowe-z-dnia-29082023-r-gk622022023-5 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 29.08.2023 R. (GK.6220.2.2023). Tue, 29 Aug 2023 14:51:17 +0200 https://bip.miejscepiastowe.pl/article/obwieszczenie-wojta-gminy-miejsce-piastowe-z-dnia-29082023-r-gk622022023